Aktuality

Den matek v 4. třídě

Vše začalo doručením vlastnoručně vyrobené pozvánky pro maminku, kde bylo napsáno: „Zvu Tě na oslavu Dne matek v naší třídě v úterý 14. 5. 2013 od 15:30 hod.“

Nastal den „D“ a já spolu s ostatními maminkami dorazila v určený čas na místo, kde nás vítaly naše děti a postupně, jak jsme přicházely, nás uváděly k bohatě prostřenému stolu, kde nechyběly sladké dobroty a jednohubky, které žáci sami dopoledne připravili, a zároveň nám byla nabídnuta káva, čaj a voda. Po příchodu všech maminek mohl pečlivě nacvičený program začít.

Děti nám zazpívaly pěkné písničky za hudebního doprovodu své třídní učitelky, dále maminky poznávaly své portréty, ke kterým děti vytvořily popis jejich podoby a charakteru. Vystoupení dětí vyvrcholilo divadelním představením O dvanácti měsíčkách. Každá maminka si domů odnesla nejen dáreček a květinu, ale i milý zážitek, za který patří velký dík p. učitelce S. Vávrové, která vše s dětmi nacvičila.

Za maminky Markéta Žáčková


Marcela Kolářová