Aktuality

IREDO - nový systém odbavování

Pardubický kraj ve spolupráci s organizátorem regionální dopravy OREDO s.r.o. spustí od 1. září 2013 nový systém odbavování cestujících v regionální autobusové a drážní dopravě, a to formou nových čipových karet IREDO.

Použití karty bude nezbytné pro dojíždějící děti a studenty škol, kteří budou uplatňovat slevu na jízdném prostřednictvím časových jízdenek. Kartu bude možné využít pro cestování jak v Pardubickém, tak v Královehradeckém kraji. Pořízení čipové karty bude stát jednorázově 150,- Kč. Tento poplatek bude splatný při podání vyplněné žádosti o vydání čipové karty IREDO na kontaktních místech. Vyplněné a potvrzené žádosti mohou žadatelé podávat od 1. srpna 2013. Karta bude vyhotovena v termínu do 14 dnů od podání žádosti a bude připravena k vyzvednutí na kontaktních místech, kde byla žádost podána. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Pardubického kraje.

Doporučujeme požádat o vydání karty již v srpnu, abychom předešli zbytečnému náporu žádostí v září.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o informování Vašich žáků a zaměstnanců a dále o distribuci žádostí o vydání karty mezi žáky. Formulář žádostí o vydání čipové karty IREDO současně obsahuje i místo pro potvrzení školy o studiu. Tento formulář osobně rozvezou pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje na Vaše školy v období od 21. 6. 2013 do 25. 6. 2013. Formuláře budou předány proti podpisu. Pokud dojde k situaci, že základní škola v obci bude uzavřena, bude provedeno předání žádostí na místním obecním úřadu.

Jana Pernicová

náměstkyně hejtmana Pardubického kraje

pro školství, kulturu a památkovou péči

Jaromír Dušek

náměstek hejtmana Pardubického kraje

pro dopravu a dopravní obslužnost

Přílohy:

Žádost o osobní čipovou kartu - ke stažení

Informace IREDO - ke stažení


Marcela Kolářová